Výcvik

/album/vycvik/aport-jpg/
/album/vycvik/aport-odmena-jpg/
/album/vycvik/a5-2-nacvik-aportu-jpg/
/album/vycvik/a5-2-trenink-aportu-jpg/
/album/vycvik/a3-10-2004-jpg/
/album/vycvik/a4-12-2004-vycvik-1-jpg/
/album/vycvik/a4-12-2004-vycvik-2-jpg/
/album/vycvik/a24-9-2004-1-jpg/
/album/vycvik/a1-jpg/
/album/vycvik/a28-9-06-jpg/
/album/vycvik/dscf5265-jpg/
/album/vycvik/dscf5271-jpg/

—————